Sukladno Zakonu o pravu na pristup unformacijama Dječji vrtić je dužan omogućiti pristup informacijama.