Dvije mješovite jaslične skupine:
(1-3 godine)

- Leptirići

odgojiteljice Katica i Jasmina

broj upisane djece 15
(8 dječaka i 7 djevojčica)

Djeca su prilagođena skupini, ritmu dana, rado provode raznovrsne aktivnosti u kutićima koji su formirani prema razvojnoj dobi i interesu djece. Svako dijete samostalno bira poticaje i materijale za aktivnosti - slobodno manipuliraju, istražuju i otkrivaju. Komunikaciju provodimo verbalno, neverbalno, mimikom, gestama, otovreno, glasno, tiho, bučno. Djeca su samostalna u jelu, svlačenju, izuvanju, dok kod obuvanja i odijevanja potrebna je teta. Samostalno kod obavljanja kulturno-fizioločkih potreba je četvero djece, dok drugi koriste pelene.

-Madvjedići

odgojiteljice Ivana i Josipa

broj upisane djece 14

(7 djevojčica i 7 dječaka)

Ove godine su po prvi puta krenuli u jaslice te se njihov život na taj način uvelike promijenio. Prilagodba je za neke bila teža, a za neke lakša kao što to prirodno i biva. Sada kada smo se upoznali možemo reći da su "Medvjedići" znatiželjni, energični, odlučni, fokusirani i ponekad tvrdoglavi mali istraživači. Prirodno urođen poriv za učenjem kod njih je izrazito prisutan kao i želja za istraživanjem svijeta oko sebe. Nezasitno su željni senzornih iskustava, visoko motivirani i aktivni. Nisu više male bebe te nestrpljivo žele sudjelovati u svojoj okolini čim više. Nekad nije lako, polagano shvaćaju da se svijet ne vrti oko njih kao što je to bilo kada su bili mlađi. Ipak, nije to tako strašno, tu je svijet za osvojit i to sve prevladava njihova jaka znatiželja i poriv za istraživanjem koji nekada izgledaju kao vrhunac nevolje. Ali to nipošto nije tako, to je samo njihova snaga. Mozak koji pljušti od razvoja kada mu je dana njegova "hrana", a to su senzorika, kretnje i šetnje, nova iskustva i avanture. Na taj način i oni shvaćaju svijet, da cijelim tijelom urone u njega. Potrebna im je slobodna igra, vjerujte im, tako uče, a odgojitelji su tu da im to omoguće.