Dječji vrtić "Ciciban" dobio oznaku "Siguran vrtić"

Dječji vrtić "Ciciban" uključio se u projekt Crvenog križa "Sigurnije škole i vrtići" s ciljem poboljšanja znanja i jačanja kompetencija djece u vrtićima o pripremi za izvanredne situacije, prvoj pomoći i doprinosu sigurnosti u vrtićima. Crveni križ je u sklopu projekta "Sigurnije škole i vrtići" razvio online platformu koja nudi različite edukativne materijale, aktivnosti i informacije iz toga područja.  U projektu su sudjelovala djeca u dobi od 4 godine do polaska u školu i to skupine: Jagodice, Bubamare, Medvjedići, Leptirići i djeca iz programa predškole zajedno sa svojim odgojiteljicma. Radionicu na temu potresi sa djecom predškolske dobi odradila je djelatnica GDCK Otočac. Provedbom određenog broja prijavljenih aktivnosti i prikupljenog broja bodova dobili smo oznaku "Naš vrtić je siguran".