Obavijest o upisu djece u 2019-20 pedagošku godinu

Pozivaju se roditelji koji žele upisati dijete u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2019./20. da mogu predati zahtjev za upis i ostalu dokumentaciju u razdoblju od 02.05. do zaključno 15.05.2019. godine u Upravi vrtića na adresi Ulica bana Josipa jelačića 16 (Dom HV-a).

Zahtjev za upis bit će moguće preuzeti od 02.05.2019. godine u vrtiću ili na internet stranicama vrtića u Kutiću za roditelje - dokumenti.

Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta roditelj obavezno prilaže slijedeće dokumente:

- presliku rodnog lista i domovnice djeteta neovisno o datumu izdavanja

- uvjerenje o prebivalištu djeteta i roditelja (MUP) ili presliku osobne iskaznice

- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja prijave za upis te ostale dokumente navedene u obrascu zahtjeva kojima se dokazuju činjenice bitne za ostvarivanje prednosti pri upisu.

Isto se odnosi i na roditelje čija su djeca na listi čekanja jer nije bilo mogućnosti upisa u ovoj pedagoškoj godini. To znači, da ukoliko su i dalje zainteresirani za usluge vrtića su obvezni podnijeti novi zahtjev sa novom dokumentacijom.

Za sve ostale informacije mogu se obratiti na broj telefona 746-037 ili 772-154.