Obavijest o privremenom neplaćanju participacije usluge korisnika DV "Ciciban"

Upravno vijeće DV "Ciciban" je na svojoj 30. sjednici donijelo Odluku o privremenom neplaćanju participacije usluge korisnika DV "Ciciban" u kojoj je odlučeno da su roditelji korisnici oslobođeni od plaćanja participacije usluga vrtića za mjesec travanj tekuće godine tj. do daljnjega.

Plaćanje participacije će početi kada vrtić krene sa redovnim radom, odnosno kada se počnu koristiti usluge Dječjeg vrtića "Ciciban" Otočac.

DV Ciciban