u crkvi Presvetog Trojstva...

U ovo uskrsno vrijeme posjetili smo župnu crkvu. U crkvi nas je dočekao župnik mons. Tomislav Šporčić. Ukratko je djeci objasnio slike Križnoga puta. Djeca su pažljivo slušala i odgovarala na postavljena im pitanja.