Kraj mačkara...

Povorkom kroz grad i posjetom Gradonačelniku završili smo vrijeme mačkara, te kao i svake godine za sve što nije bilo lijepo i dobro okrivili smo našeg mesopusta "Zloćka".

fotogalerija....