"REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA "CICIBAN"

Započeli su radovi na projektu "Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića "Ciciban". Glavni cilj projekta je poboljšanje općih uvjeta i usluga za stanovništvo područja Grada Otočca kroz razvoj sustava i kapaciteta za učinkovito obavljanje djelatnosti koja se odnosi na odgoj, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu i socijalnu skrb djece predškolske dobi.Očekivani rezultati projekta jesu: rekonstruiran i dograđen objekt dječjeg vrtića, opremljen objekt sukladno potrebama funkcioniranja dječjeg vrtića, stvoreni preduvjeti za zadovoljavajuće rastuće potražnje za uslugama dječjeg vrtića i ostali. Projekt je sufinanciran u iznosu od 7.448.000,00 kuna kroz mjeru 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu". Radove izvodi BRODOMETALURGIJA d.o.o., vrijednost ugovorenih radova je 11.002.268,33 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.

DV Ciciban